fbpx
Siirry suoraan sisältöön

Kirjoitetaan numeroista

  • tehnyt
Laskin, numeroita ja käppyröitä.

Joskus teksteissä suorastaan vilisee numeroita – esimerkiksi erilaisissa raporteissa tai graduissa ja väitöskirjoissa, jos on tehty määrällistä tutkimusta. Mikä on oikea tapa kirjoittaa numeroista?

Kun tekstissä noudatetaan johdonmukaisesti samoja käytäntöjä, poikkeukset eivät vie lukijan huomiota harhateille. Tässä postauksessa kerron, mitä käytäntöjä suomenkielisissä teksteissä on yleensä tapana noudattaa ja mitä Kotimaisten kielten keskus suosittelee. Ne ovat siis hyvä peruslähtökohta.

Englannin kielessä on usein tapana ryhmitellä numerot kolmen sarjoihin ja erottaa sarjat toisistaan pilkulla. Desimaaliluvuissa taas käytetään pistettä. Englanniksi saatetaan siis kirjoittaa: ”Finland has a population of 5,540,720 million. 5.2% of people living in Finland speak Swedish as their native language.”

Suomessa pilkkua käytetään ainoastaan desimaaliluvuissa. Jos numerot ryhmitellään kolmen sarjoihin, sarjat erotetaan toisistaan välilyönnillä. Näin ollen kun yllä olevat esimerkkilauseet käännetään suomeksi, myös numeroiden kirjoitusasu muuttuu:

Suomen väkiluku on 5 540 720. Suomessa asuvista 5,2 % puhuu ruotsia äidinkielenään.

Pienenä vinkkinä tieteentekijöille mainittakoon, että p-arvoja ilmoitettaessa pienempi kuin -merkin molemmille puolille tulee välilyönti. Desimaalipilkkua edeltävää nollaa ei pitäisi jättää pois. Lopputulos näyttää siis seuraavalta: p < 0,005.

Perussääntö on se, että juoksevassa tekstissä pienemmät luvut kirjoitetaan yleensä sanoin, samoin tasaluvut, esimerkiksi sata ja tuhat, ja sellaiset perusmurtoluvut kuin kolmasosa. Ainoastaan suuremmat ja monimutkaisemmat luvut kirjoitetaan numeroina.

Jos tekstissä esiintyy paljon lukuja, saattaa kuitenkin olla parempi ilmaista pienemmätkin luvut numeroina. Se voi helpottaa asioiden hahmottamista ja lukujen vertailemista keskenään.

Taulukoissa ja kaavioissa luvut on yleensä selkeyden vuoksi parasta ilmoittaa numeroina.

Juoksevassa tekstissä prosenttimerkkejä kannattaa välttää. Teksti näyttää huolitellummalta ja viimeistellymmältä, kun prosenttimerkit on kirjoitettu auki.

Aamuherätykset tuottivat ongelmia 13,3 %:lle vastaajista.
> Aamuherätykset tuottivat ongelmia 13,3 prosentille vastaajista.

Jos sana prosentti esiintyy yhdyssanassa, sitä ei tulisi korvata prosenttimerkillä. Älä siis kirjoita tilavuus-% vaan tilavuusprosentti.

Prosenttimerkkiä voi kuitenkin käyttää tilan säästämiseksi esimerkiksi taulukoissa ja sulkeissa olevissa täsmennyksissä. Silloin on hyvä muistaa, että numeron ja prosenttimerkin väliin tulee välilyönti.

Muista myös olla tarkkana sen suhteen, puhutaanko prosenteista vai prosenttiyksiköistä!

Luku ja sitä seuraava mittayksikkö erotetaan toisistaan välilyönnillä. Tämä sääntö pätee riippumatta siitä, kirjoitetaanko luku numeroilla vai sanoilla ja käytetäänkö mittayksiköstä lyhennettä vai koko nimeä.

5 m
5 metriä
viisi metriä

Se, onko juoksevassa tekstissä parempi käyttää mittayksikön lyhennettä vai koko nimeä, on hyvin tilannekohtaista. Euron merkit eivät oikein sovi juoksevaan tekstiin, mutta toisaalta sellaisia lyhenteitä kuin kg/m³ tuskin kannattaa alkaa kirjoittaa auki.

Suomessa on käytössä kaksi eripituista viivaa. Ääripäiden välillä käytetään pidempää viivaa, jota kutsutaan ajatusviivaksi. (Lue lisää aiemmasta postauksesta: Ajatuksissa ajatusviiva.)

Jos ajatusviivan ympärillä olevissa luvuissa ei ole välilyöntiä, myöskään lukujen ja ajatusviivan väliin ei tule välilyöntiä.

s. 123–234
vuosina 1992–1994

Sen sijaan jos ajatusviivan ympärillä olevissa luvuissa on välilyönti, myös lukujen ja ajatusviivan väliin tulee välilyönti.

2000-luvulla Suomessa on myyty 43 278 – 49 266 kilogrammaa kahvia vuodessa.

Muissa tilanteissa käytetään lyhyttä viivaa.

85–90-vuotiaat kertoivat olevansa tyytyväisiä elämäänsä. (85 ja 90 ovat ääripäitä, joten niiden väliin tulee ajatusviiva. Luku 90 sen sijaan erotetaan sanasta vuotiaat lyhyellä viivalla.)

1980-luvulla

Jos haluat saada tietoa esimerkiksi numeroiden taivuttamisesta ja järjestysluvuista, lue aiempi blogikirjoitus numeroista: Pitääkö tästä tehdä numero?

Jos haluat ammattilaisen apua tekstisi viimeistelyyn, lue lisää Pilkuttajan palveluista ja ota yhteyttä!

Kommentoi