fbpx
Siirry suoraan sisältöön

Suoritamme substantiivitaudin parantamisen

  • tehnyt
Kuumemittari ja pillereitä.

Oman tekstin laatua voi parantaa ottamalla selvää yleisistä ongelmakohdista. Yksi sellainen on substantiivitauti. Tänään kerron, mikä substantiivitauti oikein on ja miten siitä voisi päästä eroon.

Suomen kielessä tekemistä ilmaistaan yleensä verbeillä. Substantiivien tehtävä on ilmaista asioita, ja asioiden välisiä suhteita puolestaan ilmaistaan konjunktioilla.

Yleensä teksti on sitä selkeämpää, mitä useampi sana on omassa perustehtävässään. Esimerkiksi seuraava virke on ytimekäs, ja asia käy ilmi selvästi:

Luin kirjan, koska halusin viihdykettä.

Luin ja halusin ovat verbejä, kirja ja viihdykettä substantiiveja ja koska konjunktio – virke on siis rakennettu juuri oikein. Lukijan ei tarvitse arvailla, mitä tapahtui ja miksi.

Substantiivitaudilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa tekemistä ei ilmaistakaan verbillä vaan substantiivilla. Se saattaa kuulostaa hienolta ja viralliselta, mutta valitettavasti se vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä, tekee lukemisesta raskaampaa ja etäännyttää lukijaa asiasta.

Substantiivitauti voisi muuttaa edellisen kappaleen esimerkkivirkkeen vaikkapa seuraavanlaiseen muotoon:

Viihdykkeen haluaminen aiheutti osaltani kirjan lukemisen.

Nyt lauseen ainoa verbi on aiheutti, lukeminen ja haluaminen ovatkin substantiiveja, ja konjunktio puuttuu kokonaan – lauseenjäsenet siis ovat kovin sekaisin. Tätä lausetta pitääkin jo vähän tavailla, ennen kuin saa selville, mistä oikein on kysymys.

Joskus merkityksen hämärtyminen voi tietysti olla kirjoittajan kannalta suorastaan toivottavaa: ikävät asiat, kuten hinnankorotukset, on helppo piilottaa kapulakielen sekaan. Toisaalta moni lukija on jo oppinut, että mitä epäselvempi teksti, sitä todennäköisemmin sinne on koira haudattuna. Substantiivitauti voi siis heikentää kirjoittajan luotettavuutta. Lukija voi myös alkaa epäillä, että kapulakielisyys on kirjoittajan yritys peitellä omaa osaamattomuuttaan ja tietämättömyyttään – hänelle voi tulla sellainen olo, ettei kirjoittaja itsekään taida oikein ymmärtää, mistä on kysymys.

Etsi tekstistäsi seuraavanlaisia verbejä: aiheuttaa, esiintyä, estää, edellyttää, ilmetä, muodostua, osoittaa, suorittaa, tapahtua, tehdä, toteuttaa, tuottaa, vaikuttaa. Ne ovat usein merkkejä substantiivitaudista. Mieti sitten, voisitko karsia niitä ja muokata ilmaisua ytimekkäämmäksi. Usein se ei edes ole vaikeaa: teemme päätöksen muuttuu luontevasti muotoon päätämme, ja suoritamme siivouksen on helppo ilmaista nasevammin siivoamme.

Pitkä lause voi olla viisasta jakaa pää- ja sivulauseeksi. Sivulause alkaa aina konjunktiolla, esimerkiksi jotta, koska tai kun, ja kuten aiemmin opimme, konjunktiot on tarkoitettu nimenomaan asioiden välisten suhteiden ilmaisemiseen. Näin ollen asian jakaminen pää- ja sivulauseeseen on hyvä keino selkeyttää ilmaisua ja tuoda asioiden väliset suhteet esiin paremmin.

Seuraavat kaksi lausetta ovat melko pitkiä.

Etätöihin siirtyminen merkitsi työmatkaliikenteen vähenemistä.
Sertifikaatin saaminen edellyttää yritykseltä raportin laatimista.

Ne kannattaa selkeyden vuoksi jakaa pää- ja sivulauseiksi:

Kun etätöihin siirryttiin, työmatkaliikenne väheni.
Yrityksen pitää laatia raportti, jotta se saisi sertifikaatin.

Myös sellaiset sanat kuin kohdalla, osalta ja toimesta voivat olla merkki siitä, että lauseenjäsenet eivät ole kohdillaan ja tekstissä on selkiyttämisen varaa. Tarkkaile siis myös niitä. Seuraava lause on hieman ongelmallinen:

Kunnantalon remontti toteutettiin paikallisen yrityksen toimesta.

Sen voisi muuttaa seuraavaan muotoon:

Paikallinen yritys remontoi kunnantalon.

Silloin verbi ilmaisee tekemistä ja perusmuodossa oleva substantiivi tekijää, niin kuin suomessa yleensä on tapana.

Yleensä teksti on tehokkainta ja selkeintä silloin, kun tekemistä ilmaistaan verbeillä. Käy siis tekstisi läpi ja tutki, ilmaisevatko verbisi konkreettista tekemistä vai onko tekeminen piilotettu substantiivien sekaan. Tee tarvittavat muutokset, niin lukija ymmärtää helposti, mitä haluat hänelle sanoa, eikä hänen tarvitse ihmetellä, mahdatkohan itsekään tietää, mistä puhut.

Substantiivitauti on yksi niistä ongelmakohdista, joihin Pilkuttajan kielenhuoltopalvelu pureutuu. Jos haluat ammattilaisapua, lue lisää täältä!

Kommentoi