fbpx
Siirry suoraan sisältöön

Vaikeita verbejä

  • tehnyt

Moni meistä on oppinut jo ala-asteella, että to learn tarkoittaa oppia ja to find tarkoittaa löytää – ja se on aivan oikein. Näillä verbeillä on kuitenkin muitakin merkityksiä, joita ilmaistaan suomen kielessä aivan eri sanoilla. Etenkin käännösteksteissä näkee ajoittain sellaisia verbivalintoja, jotka eivät kuulosta kovin luontevilta, kun sanat on suomennettu koulussa opitun mallin mukaan sen enempää miettimättä.

Tässä artikkelissa tarkastelen neljää englannin verbiä, joita käytetään paljon erityisesti tieteellisissä teksteissä, ja annan vinkkejä siitä, miten ne on parasta kääntää suomeksi. (En ole englannin kielen asiantuntija, joten pyysin tätä artikkelia kirjoittaessani artikkelia sen alan ammattilaiselta.)

Arkikielessä tämä verbi viittaa yleensä keskustelemiseen. Suomen kielessä keskusteleminen on kuitenkin toimintaa, johon osallistuu useita ihmisiä. Siksi joissain asiayhteyksissä käsitellä ja tarkastella ovat parempia vaihtoehtoja.

This will be discussed in chapter 4.

Tätä käsitellään luvussa 4.
Tätä tarkastellaan luvussa 4.

Monissa asiayhteyksissä tämän verbin voi kääntää vastineella oppia. Ihminen voi oppia uimaan, oppia saksan kieltä tai vaikkapa oppia ulkoa Yhdysvaltain osavaltiot.

Joskus learn on kuitenkin parempi kääntää vastineella kuulla, saada kuulla, saada selville tai saada tietoonsa.

I learned that my cat had eaten my neighbour’s roses.

Kuulin, että kissani oli syönyt naapurini ruusut.
Sain kuulla, että kissani oli syönyt naapurini ruusut.
Sain tietää, että kissani oli syönyt naapurini ruusut.

Toisissa asiayhteyksissä saada selville on hyvä käännösvastine.

The researchers learned that black cats are very clever.

Tutkijat saivat selville, että mustat kissat ovat hyvin älykkäitä.

Tämä verbi voidaan kääntää hyvin monella eri tavalla. Joskus se tarkoittaa ehdottamista tai suosittelemista.

Experts suggest five measures to tackle energy crisis.

Asiantuntijat ehdottavat viittä toimenpidettä energiakriisin torjumiseksi.
Asiantuntijat suosittelevat viittä toimenpidettä energiakriisin torjumiseksi.

Joissain tilanteissa ehdottaminen ja suositteleminen eivät kuitenkaan ole luontevaa suomea. Silloin ratkaisu saattaa löytyä sanoista esittää ja väittää. Esittää on neutraalimpi, väittää taas välittää ajatuksen siitä, ettei kirjoittaja välttämättä ole asiasta aivan samaa mieltä.

Researchers suggest that some cats are very mean.

Tutkijat esittävät, että jotkut kissat ovat hyvin ilkeitä.
Tutkijat väittävät, että jotkut kissat ovat hyvin ilkeitä.

Joskus paras käännösvastine on viitata.

These discoveries suggest that cats can count to five.

Nämä havainnot viittaavat siihen, että kissat osaavat laskea viiteen.

Konkreettisessa merkityksessä tämä verbi voidaan usein kääntää vastineella löytää. ”Tarjoilija, löysin keitostani kärpäsen!”

Usein sitä kuitenkin käytetään hieman abstraktimmassa merkityksessä. Silloin hyviä käännösvastineita ovat huomata, todeta ja havaita.

The study found that cats love to play.

Tutkimuksessa huomattiin, että kissat rakastavat leikkimistä.
Tutkimuksessa todettiin, että kissat rakastavat leikkimistä.
Tutkimuksessa havaittiin, että kissat rakastavat leikkimistä.

Tuntuuko joskus vaikealta asetella sanat parhaalla mahdollisella tavalla? Siinä tapauksessa sinulle voisi olla hyötyä Pilkuttajan kielenhuoltopalvelusta, joka auttaa tekemään tekstistä selkeämpää, sujuvampaa ja luontevampaa. Tutustu palveluun ja ota yhteyttä!

Kommentoi