fbpx
Siirry suoraan sisältöön

Vielä tärkeämpää kuin pilkut

  • tehnyt

Työssäni pääsen näkemään aitiopaikalta, miten erilaiset ihmiset kirjoittavat ja mitkä millaisissakin teksteissä ovat yleisiä ongelmia. Pilkkusäännöt tuntuvat olevan monille vaikeita, samoin yhdyssanat. On tietysti hyvä, että käsittelyni jälkeen pilkut ovat paikoillaan eivätkä esimerkiksi yhdyssanavirheet harhauta lukijan huomiota itse asiasta.

Olen kuitenkin huomannut, että usein kaikkein eniten apua asiakkaille on sellaisista muutoksista, jotka parantavat tekstin selkeyttä ja luettavuutta. Itsekin ilahdun aina, kun löydän keinon tehostaa tekstiä tällä tavalla, ja monet asiakkaani suorastaan yllättyvät siitä, miten paljon käsittelyni parantaa heidän tekstinsä laatua.

Tässä postauksessa kerron, miksi selkeys on niin tärkeää ja toisaalta miksi ei aina ole helppoa kirjoittaa selkeää ja helppolukuista tekstiä.

Yleensä on sekä lukijan että kirjoittajan etu, että teksti välittää kirjoittajan viestin tehokkaasti ja ettei lukeminen tunnu liian takkuiselta.

Usein tekstin päätarkoitus on välittää lukijalle tietoa. Se tietysti onnistuu sitä paremmin, mitä selkeämmin teksti on kirjoitettu. Silloin teksti on helppo ymmärtää eikä ole vaaraa väärinkäsityksistä. Väärinkäsitykset ovat aina ikäviä: Jos lukija ymmärtää reseptin väärin, keitokset voivat kärähtää pohjaan. Virheellinen tulkinta jumppaohjeista voi aiheuttaa venähdyksen tai rasitusvamman. Epäselvyydet yrityksen sopimusehdoissa voivat synnyttää kiistoja, jotka voivat käydä kalliiksi myös kirjoittajalle.

Melko usein teksti on tarkoitettu myös kertomaan jotain kirjoittajastaan. Esimerkiksi graduntekijä haluaa todennäköisesti osoittaa, että koulutus on antanut hänelle kyvyt selkeään, analyyttiseen ajatteluun. Yritykset ja asiantuntijat taas julkaisevat blogeja ja oppaita tuodakseen esille asiantuntemustaan ja houkutellakseen asiakkaita ostamaan myös maksullisia palveluita. Selkeä teksti kertoo selkeästä ajattelusta ja antaa siksi ymmärtää, että kirjoittaja todella osaa asiansa ja häneen voi luottaa.

Selkeä kieli voi olla jopa kilpailuetu. Jos nimittäin lukeminen on kovin raskasta eikä teksti tahdo millään aueta, lukija saattaa päättää etsiä parempaa luettavaa. Toisaalta helppolukuinen ja kiinnostava teksti koukuttaa ja saa haluamaan lisää.

Yllättävän usein jopa ilmiselvät kirjoitusvirheet jäävät kirjoittajalta itseltään huomaamatta – ja näin käy aika ajoin myös minulle itselleni! Uskon tämän johtuvan pitkälti siitä, että kirjoittaja itse tietää varsin hyvin, mitä hän haluaa sanoa, joten hänen aivonsa lukevat tekstin automaattisesti oikein.

Samasta syystä on usein vaikea arvioida itse, kuinka selkeää ymmärrettävää oma teksti on. Jokin virke voi olla muotoiltu niin hankalasti, että asian ytimen erottaminen on ulkopuoliselle lukijalle lähes mahdotonta, muta kirjoittaja itse ei välttämättä tajua ollenkaan, kuinka vaikeaselkoinen virke on. Samoin joskus sanajärjestys saattaa ohjata lukijaa virheelliseen tulkintaan, mutta ongelma jää kirjoittajalta itseltään täysin huomaamatta.

Usein etenkin kokemattomat kirjoittajat ajattelevat, että kirjakielinen tyyli edellyttää pitkiä virkkeitä ja monimutkaisia rakenteita. On totta, että kirjakielessä asiat on usein ilmaistava eri tavalla kuin puhekielessä. Kirjakielisen tyylin tavoittelua ei kuitenkaan ole hyvä viedä liian pitkälle, koska jos tekstistä tulee liian koukeroista, sen ymmärtäminen käy kovin vaikeaksi. Niinpä tekstin laatua voikin usein parantaa etsimällä keinoja sanoa asiat hieman yksinkertaisemmin. Tätä voi tehdä esimerkiksi pätkimällä pitkiä virkkeitä ja vaihtamalla lauseenvastikkeita sivulauseisiin.

Toisaalta kokeneidenkin kirjoittajien teksteissä voi olla puutteita. Osa ongelmista johtuu todennäköisesti siitä, että kun ajatus lentää ja tekstiä syntyy vauhdilla, kirjoittaja ei aina malta pysähtyä pohtimaan, mitä on tekemässä. Siksi yksi yleinen ongelma kokeneempien kirjoittajien teksteissä ovat monitulkintaisuudet, jotka johtuvat esimerkiksi sanajärjestyksestä. Kirjoitetussa kielessä sanajärjestyksellä on nimittäin suurempi merkitys kuin puheessa. Jos sanajärjestykseen ei kiinnitetä huomiota, sanat usein tulevat asettuneeksi tavalla, joka johdattelee lukijoita vääriin tulkintoihin. Tämä voi hankaloittaa lukemista tai jopa aiheuttaa väärinkäsityksiä.

Selkeän kielen oppaan kansikuva

Olen kirjoittanut tässä blogissa useaan otteeseen keinoista, joilla tekstistä voi tehdä selkeämpää. Nyt tarjolla on kuitenkin myös jotain uutta – parhaat vinkit koottuna yksiin kansiin ja esitettynä mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti.

Pilkuttajan uunituore selkeän kielen opas on 49-sivuinen tietopaketti, joka auttaa käymään läpi omia tekstejä ja parantamaan niiden laatua. Opas esittelee yleisimmät kompastuskivet ja antaa keinoja niiden kiertämiseen. Oppaan avulla voit analysoida tekstejäsi pala palalta ja vähitellen oppia tekemään sellaisia valintoja, jotka varmistavat viestisi perille menemisen.

Olen poiminut oppaaseen ne asiat, jotka oman kokemukseni mukaan ovat oleellisimmat erityisesti tietotekstiä kirjoittavalle pienyrittäjälle, mutta oppaasta on hyötyä myös muille tietotekstien kirjoittajille.

Opas kertoo muun muassa,

  • miten voit vähentää tekstistä turhaa höttöä, joka vie huomiota pois varsinaisesta asiasta
  • miten voit valita sellaisia sanoja, jotka välittävät viestisi tehokkaasti
  • millaiset rakenteet ovat kirjoittajien tehokkaimpia työkaluja ja miten niitä käytetään oikein.

Oppaan voit ostaa Pilkuttajan verkkokaupasta.

Kommentoi